Om våra bilder

Bildspråk
Maskots bilder kännetecknas av ett naturligt och autentiskt bildspråk med stort fokus på människor och relationer, såväl i vardagen som i yrkeslivet. En maskotbild känns naturlig och har ett ärligt tilltal i uttryck och ljus.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna känna igen sig i våra bilder. Därför är det viktigt för oss att vara inkluderande och kunna bidra till ökad jämnställdhet, våga tänka normkritiskt och erbjuda en bred representation av olika människor, etniciteter, funktionsvariationer och kroppstyper.

Bildproduktion
Vi skapar våra egna bilder. Varje fotografering är omsorgsfullt planerad och vi lägger mycket tid och kreativ kraft på research och analys för att producera relevant och engagerande innehåll. Allt för att ligga steget före och erbjuda rätt bild när du som kund behöver den.