Maskots bilder är royaltyfria

Royaltyfritt (RF)
När du köper en bild från Maskot Bildbyrå får du en royaltyfri licens. Det innebär att du får använda bilden helt fritt på obestämd tid, oavsett användningsområde (så som annonser, broschyrer, förpackningar, pr, företagskommunikation, redaktionellt material, böcker, internet, övriga publikationer med mera). Med andra ord betyder royaltyfritt enkelhet. Betala en gång, använd hur mycket du vill.

Upp till 10 personer på ditt företag kan använda bilden. Kontakta oss om du vill uppgradera din licens.

Om du köper bilder för din kunds räkning är det din slutkund som har användningsrätten.

Model Release
Hos Maskot kan du känna dig trygg som bildanvändare. Alla identifierbara personer på våra bilder innehar godkända modellavtal.

Finns det några begränsningar?
Maskots bilder får inte användas i sammanhang som är olagligt, pornografiskt, vilseledande, obscent eller på något sätt kan väcka anstöt och vara kränkade för de personer som medverkar på bilderna. Bilderna får inte heller säljas vidare till tredje part.

Läs användarvillkoren i sin helhet här.

Hur anger du byline?
Namnangivelse/bildbyline innehåller fotografens/kollektionens namn samt bildbyråns namn, till exempel: Förnamn Efternamn/MASKOT.