Cookies- och integretetspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Vi sätter stort värde på våra affärsrelationer och tycker att det är viktigt att kunna kommunicera med dig på ett snabbt och smidigt sätt. Det innebär också att vi spar dina personuppgifter och behandlar dem enligt den nya dataskyddsförordning GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018. Läs mer om GDPR här
Våra etiska krav är högt ställda och vi värnar alltid om din integritet och trygghet såväl som kund, fotograf och modell.

Maskot producerar och säljer foto och video för såväl kommersiellt som redaktionellt bruk. Vi vill kunna ge en god användarupplevelse samt erbjuda bilder och video på en bred marknad.
För att göra det möjligt visar vi upp bilder via vår webbplats med sökbara metadata så att potentiella köpare enkelt ska kunna söka, jämföra och beställa det som passar behoven. Som laglig grund stödjer vi oss på GDPR artikel 6.f) om berättigat intresse.

Alla bilder som visar identifierbara människor räknas som personuppgift enligt GDPR och kräver samtycke. Maskot innehar godkända och undertecknade modellavtal (model release) med alla identifierbara personer i Maskots bildarkiv.

Att Maskot innehar godkända modellavtal möjliggör användning av licensierat material i marknadsföring och reklam.

För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller TF/YGL, tryckfrihetsfordningen och lagen om yttrandefrihet (läs Datainspektionens förklaring av YGL här) men för all övrig användning gäller GDPR.


VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

När du registrerar dig som användare eller kund på en Maskot-webbplats för att beställa produkter eller tjänster kan vi i syfte att tillhandahålla tjänsterna till dig samla in personuppgifter från dig så som:

* Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
* Betalnings- och faktureringsinformation.
* Kunddata som användarnamn och lösenord samt detaljer om dina beställningar och innehåll som du licensierar från oss.

Fotografer och modeller finns också i våra system. Då spar vi nödvändiga uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, bankkonto och säljhistorik för att kunna betala ut ersättning eller erbjuda nya uppdrag.

Fotografer som levererar bilder med bibehållen upphovsrätt till Maskot mot royaltyersättning är själv personuppgiftsansvarig, eftersom hen hanterar persondata för att fullgöra sitt uppdrag och inte primärt har som uppgift att hantera personuppgifter åt Maskot.


VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Maskot samlar in din information för att kunna tillhandahålla tjänster till dig, identifiera dig som användare eller kund och efterleva rättsliga skyldigheter. Då kan vi komma att använda den här informationen i syften som:

* Leverans av produkter och tjänster.
* Behandla beställningar och administrera ditt konto.
* Administration, fakturering och kundservice.
* Kommunikation kring produkter och tjänster
* Utveckling av produkter och tjänster

Våra system lagrar information som krävs för att tillhandahålla funktionalitet och ge bästa tänkbara användarupplevelse som exempelvis sparade kundkorgar vid köp av bilder, skissbilder utan vattenstämpel, eller hantering av mappar på vår webb. Vi loggar köp, bildhämtningar, för fakturering och vid behov att kunna felsöka.

Om Maskot tar bilder på personer på uppdrag av en specifik kund och sedan lagrar bilderna åt den kunden, så är kunden personuppgiftsansvarig och Maskot personuppgiftsbiträde.


SÄKERHET

Inom vår organisation får alla som jobbar på Maskot Bildbyrå AB information om hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt säkrar vi datat på flera sätt så som säkra servrar, brandväggar, inloggningsskydd och kryptering. Våra system ligger både på egna servrar och i molntjänster i och utanför EU. Vi samarbetar med underleverantörer som också följer samma strikta skyddsregler för persondata som gäller i hela EU-området.


DATALAGRING

Vi behåller din information så länge som ditt konto är aktivt, informationen behövs för att tillhandahålla tjänsterna eller enligt vad som krävs för att efterleva våra rättsliga skyldigheter. Om du vill ta bort ditt konto eller begära att vi inte längre använder informationen för att tillhandahålla dig tjänster kan du kontakta oss på info@maskot.se Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar.
Vi behåller och använder information som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal, eller göra finansiella transaktioner.

Uppgifter till grund för redovisning och bokföring sparas enligt Bokföringslagen.


SÅ HÄR DELAR VI INFORMATION

Vi delar information med vissa företag som utför tjänster åt oss så som bokföring. Vi delar endast information som kan vara nödvändig för att utföra dessa tjänster.
Vi kräver att alla företag som vi delar personlig information med skyddar dessa uppgifter på ett sätt som är förenligt med denna policy och att användningen av sådana personuppgifter för utförandet av tjänster för Maskot begränsas. Vi säljer inte vidare personuppgifter till tredje part.


DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

* begära utdrag ur våra uppgifter om dig
* få en uppgift om dig rättad
* sluta få mejl om våra tjänster
* bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar


KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss omgående till info@masokot.se. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.


KONTAKTUPPGIFTER

Maskot bildbyrå AB, organisationsnummer 556642-3041, är personuppgiftsansvarig. För ytterligare information om personuppgiftshantering, har frågor eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på mejl info@maskot.se eller telefon 08-654 53 01.


Maskot Bildbyrå AB
118 46 Stockholm
Repslagargatan 17b
118 46 Stockholm
Organisationsnummer: 556642-3041


COOKIES

Maskot Bildbyrå AB (Maskot) använder sig av cookies. När du besöker Maskots webbsida kan därför information komma att lagras på din enhet så att vi kan känna igen din enhet. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (till exempel dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, i din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Maskots webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används är dels de som sätts av tjänsten själv och används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på Maskots webbsida, tex när du köper bilder.

Cookies från Google Analytics används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografisk profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster och mäta statistik.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacons. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.