Cookies- och integretetspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Vi sätter stort värde på våra affärsrelationer och tycker att det är viktigt att kunna kommunicera med dig på ett snabbt och smidigt sätt. Det innebär också att vi spar dina personuppgifter och behandlar dem enligt den nya dataskyddsförordning GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018. Läs mer om GDPR här
Våra etiska krav är högt ställda och vi värnar alltid om din integritet och trygghet såväl som kund, fotograf och modell.

Maskot producerar och säljer foto och video för såväl kommersiellt som redaktionellt bruk. Vi vill kunna ge en god användarupplevelse samt erbjuda bilder och video på en bred marknad.
För att göra det möjligt visar vi upp bilder via vår webbplats med sökbara metadata så att potentiella köpare enkelt ska kunna söka, jämföra och beställa det som passar behoven. Som laglig grund stödjer vi oss på GDPR artikel 6.f) om berättigat intresse.

Alla bilder som visar identifierbara människor räknas som personuppgift enligt GDPR och kräver samtycke. Maskot innehar godkända och undertecknade modellavtal (model release) med alla identifierbara personer i Maskots bildarkiv.

Att Maskot innehar godkända modellavtal möjliggör användning av licensierat material i marknadsföring och reklam.

För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller TF/YGL, tryckfrihetsfordningen och lagen om yttrandefrihet (läs Datainspektionens förklaring av YGL här) men för all övrig användning gäller GDPR.

Spara